Gối kê bê tông – Khay đúc gối kê bê tông

Sản phẩm: Gối kê bê tông được thiết kế dưới dạng viên có góc cạnh. Được sử dụng để cố…

Tiếp tục đọc →